Elektryczne

Miernik charakteryzuje się szerokimi możliwościami w dziedzinie funkcjonalności. Łączy w sobie możliwości pomiarowe kilku urządzeń, zapewniając przy tym równie dobrą dokładność. Przyrządem można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:


impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
parametry wyłączników RCD,
rezystancja izolacji,
rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa),
ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
test kolejności faz

Ciśnienia gazów

Kompaktowy manometr elektroniczny testo 510i służy do pomiaru różnicy ciśnień, prędkości przepływu powietrza oraz przepływu objętościowego. Został zaprojektowany w celu wspierania prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu ze smartfonem lub tabletem można wygodnie odczytać wszystkie wartości za pomocą aplikacji mobilnej.


Ciągu kominowego

Temperatury

Analizy spalin

Szczelności instalacji

strona oparta na: