Elektryczne

Miernik charakteryzuje się szerokimi możliwościami w dziedzinie funkcjonalności. Łączy w sobie możliwości pomiarowe kilku urządzeń, zapewniając przy tym równie dobrą dokładność. Przyrządem można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:


impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
parametry wyłączników RCD,
rezystancja izolacji,
rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa),
ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
test kolejności faz

Ciśnienia gazów

Kompaktowy manometr elektroniczny testo 510i służy do pomiaru różnicy ciśnień, prędkości przepływu powietrza oraz przepływu objętościowego. Został zaprojektowany w celu wspierania prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu ze smartfonem lub tabletem można wygodnie odczytać wszystkie wartości za pomocą aplikacji mobilnej.


Ciągu kominowego

Temperatury

Analizy spalin

Analiza spalin wykonywana podczas regulacji procesu spalania w systemie grzewczym, pomaga w redukcji emisji szkodliwych związków, oraz strat ciepła poprzez system odprowadzania spalin.Szczelności instalacji

Manometr kontrolny do prób ciśnienia

Wykrywanie nieszczelności za pomocą kamer termowizyjnych

Kamery termowizyjne, wykorzystywane podczas procesu termografii budowlanej, są idealne do szybkiej i prostej wizualizacji ciepła z instalacji grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych i klimatyzacyjnych. Łatwa, szybka i niezawodna kontrola instalacji za pomocą kamer termowizyjnych pozwala na określenie poprawnej pracy urządzeń i instalacji.


strona oparta na: