sj.jpg

Dlaczego przegląd ?


Szanowni Państwo, czy warto wykonać przegląd techniczny urządzenia gazowego ?


Odpowiadamy krótko i dobitnie: TAK. Natomiast, jakie są ku temu przesłanki, przedstawiamy poniżej.


Każdy z nas niewątpliwie wielokrotnie słyszał o wybuchach gazu, czy zatruciach spalinami z urządzeń gazowych przygotowujących ciepłą wodę lub ogrzewających obiekty budowlane. Fachowcy zajmujący się instalacjami gazowymi rozumieją potrzebę ich okresowej kontroli, natomiast dużo trudniej jest dotrzeć z tą informacją do klientów eksploatujących urządzenia. Klienci zazwyczaj postrzegają sugestie na temat wykonania przeglądu jako chęć „naciągnięcia” ich na dodatkowe koszty eksploatacyjne. A przecież zgodnie z artykułem 62 ustawy „Prawo budowlane” obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane kontroli okresowej co najmniej raz do roku. Kontrola ta polega m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych i ocenie ich przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji, a nie tylko na sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej.


Jednakże zastanawiając się nad potrzebą wykonania przeglądu niezależnie od przepisów, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:


– większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i autoryzację producenta zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. Jednak w przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu choćby niewielkich nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników.
– niższe rachunki za gaz – bowiem zaniedbanie konserwacji urządzenia, to wyższe rachunki (zanieczyszczony palnik, wymiennik ma oczywiście niższą sprawność )

Wybierajmy na prace tego typu najlepiej terminy w miesiącach wiosenno-letnich (od kwietnia do sierpnia ), bowiem kotły pracują ze stosunkowo najmniejszym obciążeniem (przygotowują zwykle wyłącznie ciepłą wodę), a i serwisanci mają mniej pracy. Później rozpoczyna się tzw. sezon grzewczy, a natłok prac związanych z uruchomieniami nowych urządzeń, oraz ewentualnymi naprawami urządzeń będących eksploatacji powoduje, że na prace konserwacyjne często brakuje czasu.


Przegląd i konserwacja urządzenia (kotła, lub termy gazowej), zwłaszcza przed sezonem grzewczym, da nam pewność, że nasze ogrzewanie będzie działać nawet w największe mrozy. Dbajmy o nasze kotły i termy, zapewnijmy im odpowiedni serwis i obsługę, a wtedy faktycznie będą pracować bezawaryjnie przez wiele lat.

strona oparta na: